Sociaal Brussel online Dit is een pagina uit www.sociaalbrussel.irisnet.be. Deze portaalsite biedt snel toegang tot alle Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige organisaties en diensten actief in de welzijns- en gezondheidssector die bovendien op een digitale kaart van het Brussels Gewest kunnen worden gelokaliseerd.
Sociaal Brussel online

GROEP INTRO

ANDERE BENAMINGEN :   GROEP INTRO REGIO BRUSSEL

Charles Parentéstraat,6
1070 BRUSSEL (ANDERLECHT)

TEL :   02/558.18.80
FAX :   02/558.18.81
E-MAIL :   brussel@groepintro.be
WEBSITE :   http://www.groepintro.be

Toon lokalisatie op kaart


ACTIVITEITEN :

- Atelier Actief Zoeken naar Werk: sollicitatietraining, individuele begeleiding, zoekruimte
- Beroepsbepaling
- Opleidingen in het kader van socio-professionele inschakeling: vooropleidingen zorg (social profit voor niet-Nederlandstaligen, verzorgende of logistiek assistent) beroepsopleidingen bouw (technisch onderhoudsarbeider, vloerder-tegelzetter), handel en verkoop (polyvalent verkoper), zorg (logistiek assistent in de zorgsector, poetsmedewerker in de social profitsector)
- Bijscholingsmodules op maat voor kortgeschoolde werkzoekenden/werknemers
- SPRINGPLANK: oriŽntatie naar vrije tijd voor mensen met een arbeidshandicap, verstandelijke en/of psychische beperking; module mobiliteit en themagerichte praatgroep in het Nederlands voor asielzoekers tussen 18 en 30 jaar uit het Klein Kasteeltje
- Meisjes- en vrouwenwerking
- Begeleiding van kansengroepen (kortgeschoolden, personen van vreemde origine, 50+, personen met een arbeidshandicap, gedetineerden) bij solliciteren, individueel en groepsgericht: testen eigen mogelijkheden en bijleren in ateliers; klemtoon op basisvaardigheden; aandacht voor de persoonlijke en maatschappelijke situatie en perspectieven van de deelnemers (programma in samenwerking met Actiris)
- RE-ACTIV: individuele begeleiding en ondersteuning in een traject naar opleiding en/of werk voor (ex)gedetineerden, werkzoekenden onder elektronisch toezicht of gedetineerden die binnen afzienbare tijd de gevangenis (deeltijds) kunnen verlatenWERKGEBIED :   Brussels Gewest
TAALAANBOD :   Nederlands
HULPVERLENINGSWIJZE :   Ter plaatse
WANNEER CONTACT OPNEMEN :
Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur
OPMERKINGEN :
- Erkend als Atelier Actief Zoeken naar Werk - AAZW door Actiris
- Erkend als Landelijk georganiseerde jeugdvereniging door de Vlaamse Gemeenschap
- Tewerkstellingsoperator met een partnershipovereenkomst met Actiris
- Organisatie erkend door de VDAB voor het aanbieden van beroepsopleidingen in de sector van de bouw, de zorg, de handel en de verkoop
- De vooropleiding zorg (social profit voor niet-Nederlandstaligen) gaat door in de Wetstraat (VDAB-RDB)
- Aangepast aan taalmogelijkheden doelgroep (vaak anderstalige deelnemers)
- Steun van het Europees Sociaal Fonds
- Aangepast taalaanbod SMOG

Toon administratieve informatie
LAATSTE WIJZIGING :   02/09/13
Hoort tot de categorieën :
    Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad   Commission communautaire Française   Vlaamse Gemeenschapscommissie  
Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites  
CMDC-CDCS    Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie   Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel    02/511.08.00   info@sociaalbrussel.be
CIBG-CIRB Created and hosted by CIRB-CIBG